Gemeinsame Erklärung zur Lage der Gewerkschaften und Beschäftigten in der Türkei

By   /  March 17, 2017  /  Comments Off on Gemeinsame Erklärung zur Lage der Gewerkschaften und Beschäftigten in der Türkei

    Print       Email

MIL OSI – Source: DGB – Bundesvorstand –

Headline: Gemeinsame Erklärung zur Lage der Gewerkschaften und Beschäftigten in der Türkei

Ihre Solidarität und die weitere Zusammenarbeit haben der türkische Gewerkschaftsbund  DİSK und der DGB betont.  “Diese Solidarität unserer Gewerkschaften ist in einer Zeit, in der rechtsnationale Bewegungen stärker werden, besonders wichtig. Sie muss bekräftigt werden”, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung.
Die gemeinsame Erklärung im Wortlaut auf Deutsch und Türkisch:
GEMEINSAME ERKLÄRUNGDGB – DİSKLage der Gewerkschaften und Beschäftigten in der TürkeiBerlin, 16.3.2017
Die Beziehungen zwischen unseren Gewerkschaften hat lange Tradition. Selbst als die DİSK 1980 verboten wurde, hat der DGB den Kontakt nicht aufgegeben und die DİSK weiter unterstützt. Diese guten Beziehungen führen wir jetzt weiter. Für die arbeitenden Menschen ist diese Zusammenarbeit auch deshalb sehr wichtig, weil es in Deutschland sehr viele türkische Beschäftigte gibt. Deswegen ist es von historischer Bedeutung, dass wir uns heute mit dem Vorsitzenden des DGB, Reiner Hoffmann, und in den nächsten Tagen mit den Vorsitzenden von IG Metall und ver.di austauschen.
Diese Solidarität unserer Gewerkschaften ist in einer Zeit, in der rechtsnationale Bewegungen stärker werden, besonders wichtig. Sie muss bekräftigt werden. Ein wichtiger Beitrag dazu ist, die Rechte der türkischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland zu wahren, damit sie nicht unter den Folgen dieser neuen politischen Strömungen leiden.
Der einzige Schutz gegen Entwicklungen zu Lasten der Beschäftigten ist die weltweite Zusammenarbeit und Solidarität aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Türkisch-Deutsches Gewerkschaftstreffen in Berlin: DİSK Generalsekretärin Arzu Cerkezoglu und DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann.
DGB

DGB ile DİSK Ortak AçıklamasıTürkiye’de Sendikaların ve Çalışanların DurumuBerlin, 16.3.2017
Sendikalarımız arasındaki ilişkilerin uzun bir geleneği bulunmaktadır. 1980 yılında DİSK kapatıldığında DGB iletişimi kesmemiş, DİSK’i desteklemeye devam etmiştir. Bu iyi ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Çalışanlar için bu ilişkinin bir önemi de Almanya’da da çok sayıda Türkiye kökenli çalışanın olmasıdır. Bu bağlamda DGB Başkanı Reiner Hoffmann ile ileriki günlerde IG Metall ve Ver.Di sendikalarıyla görüş alışverişinde bulunmanın tarihsel bir anlamı vardır.
Sendikalarımız arasındaki dayanışmanın aşırı sağ eğilimli hareketlerin arttığı bir döneme rastlaması da özellikle önem taşımaktadır. Bu dayanışma daha da geliştirilmelidir. Buna önemli bir katkı, Almanya’daki Türk çalışanların haklarının gelişen yeni politik akımlar karşısında korunmasının sağlanmasıdır.
Çalışanların haklarını kısıtlamalara karşı tek korunma mekanizması dünyada tüm çalışan ve emekçilerin ortak çalışmaları ve dayanışmalarıdır.

    Print       Email

You might also like...

Vor 50 Jahren: Der erste Mensch auf dem Mond

Read More →